PROJENİN YARATICILARI

Her proje bir hayal ile başlar mimar için, sonra mekanı tanıma… Kasaba projesinde kendimi hayalin ötesinde, bir masal dünyası tasarlarken buldum hep. Her ayrıntıyı, doğanın bize sunduğu imkânları, ağacı, güneşi, gölgeyi, hayata katacaklarını ince ince düşünerek kurgulamayı hedefledik. Bir yandan doğadan ve tüm sunduklarından faydalanırken teknolojinin imkanlarını da en etkin şekilde kullanarak, tüm seçimlerimizi konfor ve rahatlık adına her tür ayrıntıyı düşünerek yaptık. Her bir ev ve her bir mekânı ile tüm komşuluk ilişkilerini ayrı ayrı etüd edip öncelikli olarak yaşam konforuna odaklandığımız bu projede çağdaş bir masal dünyası kurgulamayı istedik. Tasarlarken yaratacağımız mekânı hayal etmek dahi bir heyecan ve ayrıcalıktı. Dilerim yaşamak da öyle olur…

Ebru Kantaşı Mert
Yüksek Mimar
MimarlarMehmet Karaören / TR / Karaören Mimarlık
Ebru Kantaşı / Kantaşı İnşaat Proje ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Cemal Mutlu / TR
Charles Legler / USA
Jorge Hernandez / USA
Juan Caruncho / USA
Şefik Birkiye / BE
Tony Phillipson / UK

Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında
İletişim Bölümü Aydınlatma Metni

Biz, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (“Kasaba”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Faaliyetlerimizi icra ederken, bünyemizde bulunan kişisel verilerinizi emanet olarak görüyor ve bir “Emanetçi” sorumluluğu ile gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri alarak kişisel verilerinizi koruyoruz.
İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, http://www.kasabaomerli.com/ internet sitesinin İletişimbölümüne istinaden mesajınızı iletebilmek için bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla Kasaba tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
İşbu Aydınlatma Metni ile Kasaba’nın kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.
1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)
İşbu internet sitesi, Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ye ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.
2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)
İnternet sitesi kullanıcılarının bizimle iletişime geçmesine imkân tanımak ve bunu da mümkün olan en kolay şekilde sağlayabilmek amacıyla http://www.kasabaomerli.com/ alan adlı internet sitesinin İletişim bölümünde iletilerinizi bizimle paylaşabileceğiniz bir alan oluşturduk.
İşbu alanda size hitap edebilmemiz ve iletinize konu hususu araştırabilmemiz için adınızı ve soyadınızı, sizinle irtibat kurabilmek ve/veya iletiniz hakkında size bilgi vermek ya da iletinize cevap verebilmek ve onayınız olması halinde tarafınıza hizmet ve kampanyalarımız hakkında bilgi vermek için e-posta adresinizi ve telefon numaranızı ve bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizi iletinizde belirttiğiniz amaç doğrultusunda işlemekteyiz. Yine size daha iyi yardımcı olabilmek, iletinize en iyi cevabı verebilmek amacıyla iletinize konu hususu araştırabilir ve bu araştırmalarda elde ettiğimiz kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Bu bölümde ayrıca iletinizin detaylarını bizimle paylaşabilmeniz amacıyla, mesajınız alanı bulunmaktadır. Burada da bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz iletiniz doğrultusunda işlenecektir.
3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)
Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, şikayetinizi araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, şirketimiz bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.
Mesajınızın, Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Gönder” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda mesajınızı, Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin talebiniz hakkında işlem yapabilmesi, şikayetinizi araştırabilmesi, olası sorularınıza cevap verebilmesi veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz.
Bu bölümde belirttiğiniz kişisel verilerinizin, Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile de paylaşılmasını, “Gönder” köprüsünün üzerinde yer alan kutucuğu tıklayarak talep edebilirsiniz, işbu durumda onayınız ve talebiniz doğrultusunda mesajınızı, Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimizin talebiniz hakkında işlem yapabilmesi, şikayetinizi araştırabilmesi, olası sorularınıza cevap verebilmesi veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmesi için Kasaba bünyesinde yer alan diğer grup şirketlerimiz ile paylaşabileceğiz.
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)
Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile veya meşru menfaatimiz kapsamında ise ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebi ile işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, http://www.kasabaomerli.com/ alan adlı internet sitesinin İletişim Formubölümünden paylaşmanız suretiyle tamamen otomatik yolla işlenmektedir.
5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)
Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:
a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;
c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;
ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;
d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;
e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve
ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Kasaba Gayrimenkul İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Talep Formu’muzu kullanabilirsiniz.                        Yayım Tarihi: 10.12.2020